+48 13 43 401 69 alta@alta.com.pl

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Jesteśmy świadomi, że każdej osobie przysługuje prawo do prywatności, które jesteśmy zobowiązani chronić. Dokładamy szczególnej staranności aby poufne, personalne informacje na temat Użytkowników naszego serwisu internetowego, nie trafiły w niepowołane ręce, ani też nie zostały wykorzystane w sposób niezgodny z ich oczekiwaniem. Dążymy do tego by zbierane dane były przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla określonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Informujemy, iż wszystkie dane są gromadzone jedynie za przyzwoleniem Użytkowników, poprzez formularze zamieszczone na stronie.

Poniżej znajdują się informacje dotyczące danych osobowych plików i cookies oraz celu, w jakim są wykorzystywane na alta.com.pl w zakresie hotelu i restauracji. Są również odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące procesu przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies.

ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA

Na każdym etapie zbierania danych staramy się zapewnić im poufność i bezpieczeństwo. Obejmuje to ograniczony dostęp do informacji o Tobie tylko dla upoważnionych pracowników Grupa Alta Sp. z o.o. S. k.. Stosujemy środki, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie danych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione. Staramy się unowocześniać zabezpieczenia wraz z rozwojem technologii, zmieniającymi się potrzebami oraz dostępnymi zabezpieczeniami. Regularnie kontrolujemy zgodność swoich działań z właściwymi przepisami prawa oraz Polityką Prywatności.

Każda z osób mająca dostęp do przekazanych przez Ciebie danych została zobowiązana do przestrzegania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, które zaczęło  obowiązywać od 25 maja 2018 r. 

INFORMACJE OGÓLNE.

 1. Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem stron
  w domenie alta.com.pl w zakresie hotelu i restauracji jest Grupa Alta Sp. z o.o. S. k.
  z siedzibą w Brzozowie ul. 3-go Maja 70 36-200 Brzozów.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu uprawnień i warunków skorzystania z tych uprawnień, poprzez: mail: daneosobowegrupa@alta.com.pllub pisemnie na adres administratora.
 3. Pani/Pana dane będą wykorzystywane w celach:
  • dostarczeniu Pani/Panu informacji o ofercie Grupa Alta Sp. z o.o. S. k., przesyłania informacji handlowej,
  • prowadzenia działań marketingowych w tym również w celu marketingu bezpośredniego podejmowanych przez administratora,
  • prowadzenia procesów rekrutacyjnych,
  • podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy związanej z pobytem w hotelu,
  • podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy związanej z organizacją wesela lub innej imprezy okolicznościowej,
  • rezerwacji stolika w restauracji
  • realizacji zamówienia na pizzę,
  • udzielania odpowiedzi na zapytania, pisma, wnioski, skargi, reklamacje.
 4. Naszą zasadą jest przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa dotyczących prywatności i ochrony danych osobowych. Zobowiązanie to odzwierciedla wagę, jaką przywiązujemy do pozyskania i utrzymania relacji z Użytkownikiem. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie:
  • zgoda na przetwarzanie przekazanych danych. Ma Pani/Pan prawo co cofnięcia wyrażonej zgody/w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pana/Pani danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
  • niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. udzielanie odpowiedzi na Pani/pana zapytania, pisma, wnioski
   i skargi, reklamacje.
 5. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom:
  • podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług możemy skorzystać przy ich przetwarzaniu – np. dostawcom usług IT – podmioty te mogą przetwarzać dane na podstawie zawartej z nami umowy i tylko zgodnie z naszymi poleceniami,
  • podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 7. Z danych osobowych potrzebnych do realizacji wyżej wymienionych celów będziemy korzystać przez okres:
  • trwania umowy
  • do czasu cofnięcia zgody;
  • niezbędny do obrony interesów administratora (do wygaśnięcia ewentualnych sporów)
 8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym będą podlegać profilowaniu. Profilowanie wykonywane jest w oparciu o posiadane dane tj. w szczególności takie jak: dane dotyczące świadczonych usług, dane transmisyjne, dane o lokalizacji, informacje pozyskane za pomocą tzw. plików cookies. Profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty jakie Pani/Pan będzie otrzymywać
 9. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych powoduje:
 • brak możliwości przesyłania Pani/Panu informacji o ofercie Grupa Alta Sp. z o.o. S. k., przesyłania informacji handlowej, prowadzenia działań  marketingowych w tym również w celu marketingu bezpośredniego podejmowanych przez administratora,
 • brak rozpoczęcia procesu rekrutacyjnego,
 • brak możliwości rozpoczęcia procesu rezerwacji popytu w hotelu,
 • brak możliwości rozpoczęcia procesu organizacji wesela lub innej imprezy okolicznościowej,
 • brak możliwości udzielenia odpowiedzi na zapytania, pisma, wnioski, skargi, reklamacje
 1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:  
  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych;
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie;
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuacje – w przypadkach, gdy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu;
  • prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody;
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 2. Strony w domenie alta.com.pl w zakresie hotelu i restauracji realizują funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  • Poprzez dobrowolnie wprowadzane w formularzach informacje
  • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).
  • Poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www
 3. Niniejsza Polityka jest dokumentem informacyjnym i nie zastępuje dokumentacji prowadzonej przez Administrator zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

INFORMACJE W FORMULARZACH.

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 3. Proces zbierania danych za pośrednictwem formularzy dostępnych na stornach
  w domenie alta.com.pl, w zakresie hotelu i restauracji jest czynnością związaną z przetwarzaniem danych osobowych, która jest ewidencjonowana w Rejestrze czynności Przetwarzania, którą prowadzi Administrator.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania wstępnej rezerwacji pobytu w hotelu, w celu rozpoczęcia procesu organizacji wesela lub innej imprezy okolicznościowej, udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, kontakt w sprawie złożenia aplikacji do oferty pracy.

INFORMACJA O PLIKACH COOKIES.

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu
  i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator lub podmioty z nim współpracujące.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w serwisach społecznościowych, w szczególności sieci Facebook.
 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień
  w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 3. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 4. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: https://policies.google.com/?hl=pL  

LOGI SERWERA.

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link)
  – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • Informacje o adresie IP.
 1. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 2. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES

W każdym momencie możesz zmienić ustawienia. Jest to możliwe w Twojej przeglądarce. Możesz włączyć lub wyłączyć przyjmowania plików cookies lub też każdorazowo być informowanym, że serwis internetowy chce zapisać plik cookies na Twoim urządzeniu końcowym. Dokładny sposób konfiguracji zależy od używanej przeglądarki internetowej. Uważaj, czasami wyłączenie wszystkich plików cookies, może utrudnić działanie serwisu.

 1. Opis w jaki sposób dokonać konfiguracji ustawień plików cookies w przykładowych przeglądarkach internetowych:

JAWNY REJESTR ZBIORÓW

 1. ZBIÓR danych – 1  Program Lojalnościowy Alta
 2. ZBIÓR danych – 2 Newsletter Alta

DODATKOWE PYTANIA

1. Osoby, które mają jakieś pytania dotyczące ich danych prosimy o wiadomość za pomocą formularza kontaktowego.

2. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Użytkowników obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

3. W razie jakichkolwiek pytań dot. zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych podajemy Państwu bezpośredni kontakt do administratora bezpieczeństwa informacji:

 • Dariusz FIC – Administrator Bezpieczeństwa Informacji,

Tel. dyżurny: +48 (13) 43 401 66  (opłata za połączenie zgodna z taryfikatorem/cennikiem Państwa operatora).